Ons netwerk

Het Open Onderwijs Data netwerk bestaat uit:

1. data-bezitters

Data-bezitters zijn overheidspartijen die onderwijsdata verzamelen, beheren en/of gebruiken. In Nederland verzamelen twee grote partijen veel onderwijsdata: De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. Met deze partijen onderhoudt het team Open Onderwijs Data nauw contact. Open Onderwijs data probeert deze partijen te stimuleren open data hoog op de agenda te zetten en om mee te denken over mogelijkheden met deze data. Andere partijen die onderwijsdata hebben zijn School Info (bekend van het project Vensters voor Verantwoording) en gemeenten. Gemeenten hebben in Nederland geen Onderwijstaak, maar zijn wel verplicht om bijvoorbeeld schoolverzuim te bewaken. Vaak gaan gemeenten daarom toch over tot het ondersteunen en stimuleren van onderwijs. Daarvoor wordt vaak extra data verzameld.

Wij brengen data-bezitters graag in contact met data-gebruikers waardoor zij meer inzicht krijgen in wat er mogelijk is met de data die zij verzamelen. Hierdoor ontstaat de stimulans om meer data als open data vrij te geven.

2. data-gebruikers

2.1. overheden

Datasets worden door verschillende partijen gebruikt. In eerste instantie natuurlijk door overheden zelf. Overheidspartijen gebruiken hun eigen data, maar ook de data van andere partijen. Zij gebruiken data  om processen te controleren, te evalueren en beleid te vormen. Zo gebruikt de Inspectie bijvoorbeeld data van DUO om tot een toezichtarrangement voor een school te komen en vragen gemeenten data bij DUO en de Inspectie op over de leerlingen uit hun omgeving.

2.2. programmeurs en vormgevers

Door heel Nederland werken programmeurs en vormgevers met open data om mobiele en web-applicaties (apps) te bouwen. Zij maken met deze data applicaties die ons ondersteunen in het maken van studiekeuzes of om bijvoorbeeld studieprestaties te bewaken. Voorbeelden van apps die in het netwerk Open Onderwijs Data zijn ontwikkeld zijn: scholenkeuze.nl, schooltip.net en scholenvinden.nl.

Door programmeurs en vormgevers bij het netwerk te betrekken kunnen we laten zien wat er allemaal mogelijk is met open data. Ook zijn zij van grote invloed op de lobby van het Open Onderwijs Data team. Signalen uit het Hack de Overheid collectief over datasets die opengemaakt zouden moeten worden of datasets met lage kwaliteit zijn voor ons vaak aanleiding om contact op te nemen met data-bezitters.

2.3. onderzoekers

Natuurlijk maakt ook de wetenschap gebruik van data. Zij doen vanuit allerlei hoeken onderzoek naar het onderwijs. Zo heb je de onderwijskunde en pedagogiek, maar ook organisatiewetenschappers hebben grote interesse in data over onderwijs. Deze onderzoekers krijgen vaak eerder toegang tot data van de overheid dan ‘gewone burgers’.

Door deze onderzoekers in ons netwerk te betrekken krijgen we dus meer inzicht in de soorten data die er beschikbaar is. Maar een nog belangrijkere taak is de controle op het gebruik en de ontwikkeling van onderwijsdata door partijen in het netwerk. Onderzoekers kunnen uitspraken doen over de kwaliteit van de data en beoordelen welke data voor welk doel geschikt is. Naast grootgebruiker van data zijn zij ook data-producent. Natuurlijk hopen wij dat zij hun data ook weer beschikbaar stellen.

2.4. journalisten

Transparantie is een belangrijk argument voor open data. Een gewone burger zal niet snel open datasets naspeuren om te controleren of daar geen onregelmatigheden inzitten. Dat doen journalisten wel. Zij zijn geïnteresseerd in onderwijsdata omdat zij daarmee inzicht krijgen in bijvoorbeeld resultaten, financien en beleid van onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren is het onderwijs een aantal keren in het nieuws gekomen met bijvoorbeeld financieel wanbeleid of lage kwaliteit van opleidingen. Met open data kan veel eerder inzicht krijgen in dit soort praktijken, waarmee de transparantie wordt vergroot. Verwacht kan worden dat dit grote invloed heeft op de manier van werken in de onderwijssector.

Door (data-)journalisten te betrekken kunnen we samen zorgen dat onderwijs transparanter wordt. Ook hun data-behoeften helpen ons richting te geven aan onze lobby.

3. data-eindgebruikers

Ieder mens in Nederland krijgt te maken met onderwijs en dus is voor ieder van ons onderwijsdata vroeg of laat interessant. Zo kunnen we informatie uit datasets gebruiken om een school te kiezen voor je kinderen, om een opleiding uit te zoeken die goed bij je past, of om te zien of je met een bepaalde opleiding je kansen op werk vergroot.

Ook voor mensen die in het onderwijs werken kan onderwijsdata goed van pas komen. Zij kunnen zien wat hun werk oplevert, bijhouden hoe hun studenten/leerlingen ervoor staan ten opzichte van anderen en processen efficiënt en effectief vormgeven.

Door eindgebruikers te betrekken in ons netwerk maken we data-bezitters en -gebruikers bewust van de informatie-behoeften die er zijn.

en verder …

Ook Kennisnet en Surf maken onderdeel uit van ons netwerk. Zij houden zich bezig met IT-ontwikkelingen in het onderwijs. Verder zijn er veel marktpartijen geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het Open Onderwijs Data netwerk. Zo zijn er contacten met Cito, ParnasSys, SOM, Magister en verschillende uitgevers. Deze partijen bezitten of onderhouden vaak zelf data en zijn op zoek naar manieren om daar meer mee te doen. Ook krijgen zij zo meer inzicht in de markt waarin zij opereren.

Iedereen kan zich aanmelden voor het netwerken Open Onderwijs Data. Neem contact met op ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

  • School en Toekomst Datablogs

    LogoSenT
  • Onderwijs A tm Z
  • Aanmelden nieuwsbrief

    * = verplicht veld