Projecten

 


School en Toekomst

De Challenge School en Toekomst richt zich op de aansluiting van de laatste fase van onderwijs (MBO, HBO  en WO) op de eerste fase van werk (startersbanen). Dit project doen we samen met het Ministerie van OCW (specifiek de directies MBO en Kennis).

Met deze Challenge proberen we nieuwe manieren te vinden om MBO, HBO en WO studenten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of hun eerste baan. Tegelijkertijd willen we ondernemers ondersteunen om geschikte stagiaires en medewerkers te vinden. Het mes snijdt immers aan twee kanten.

In de praktijk blijkt het lastig voor studenten om een stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of eerste baan kunnen vinden, terwijl die er volgens de statistieken wel zijn. Andersom vinden bedrijven soms heel moeilijk de juiste werknemers of stagiaires. Dit is een probleem omdat dit een risico voor studenten met zich meebrengt: namelijk dat ze hun opleiding niet af kunnen ronden als ze geen stage hebben gedaan.

Reden genoeg om via open data te stimuleren dat er toepassingen worden ontwikkeld die een oplossing bieden voor de goede match. Het gaat dan om databronnen over o.a. stageplekken, startersbanen, hoeveelheden uitstromende studenten en arbeidsprognoses. Deze databronnen zullen als open data beschikbaar worden gesteld.

In oktober of november van dit jaar zal de Challenge echt van start gaan. We zullen ontwikkelaars uitnodigen om op basis van de beschikbare open data ideeën te bedenken voor toepassingen dit die probleem oplossen. De beste ideeën krijgen een stimuleringsprijs om te gaan ontwikkelen.

We zien er naar uit om nieuwe combinaties van data te zien en zijn nu al benieuwd naar welke nieuwe toepassingen of verbeteringen van huidige toepassingen er uit deze Challenge zullen komen!


Apps voor Ouders

In 2011 is Open Onderwijs Data in opdracht van de gemeente Amsterdam gestart met het project Apps voor Ouders.

Met dit project stimuleren we de ontwikkeling van apps op basis van open onderwijsdata ten behoeve van verschillende groepen ouders in Amsterdam. Vanuit de gemeente wordt de laatste jaren aangestuurd op grotere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind.

De Apps voor Ouders Challenge is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Actieve Ouders van de gemeente Amsterdam. De Apps voor Ouders challenge had 3 rondes. In deze rondes konden appbouwers prijzen winnen als zij de meest bruikbare app ontwikkelden. Deze apps moesten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het prijzengeld.

In de eerste ronde stond het volgende centraal:

  1. Het vergroten van het besef van ouders van de verscheidenheid aan scholen en hun keuzevrijheid.
  2. Het beschikbaar stellen van zo veel mogelijk goede informatie voor ouders op een overzichtelijke, begrijpelijke en gebruiksvriendelijke manier.

Op 15 september 2012 hebben de appbouwers hun ideeën gepresenteerd en uiteindelijk kwamen daar 3 winnaars uit voort:

In de tweede ronde werden de eisen wat aangescherpt en moesten de apps aan de volgende eisen voldoen:

1. Diversiteit bedienen

2. Toegankelijkheid

3. Uniek

Op 17 januari 2013 hebben ook hier verschillende programmeurs hun apps gepresenteerd en daaruit kwamen de volgende winnaars:

–        Hoekiesikeenschool.nl

–        Scholenwijs.nl

–        Scholenvinden.nl


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), gemeente Amsterdam

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam wil graag datasets die onder haar beheer vallen beschikbaar stellen als open data.

Na een eerste ervaring met open data in de challenge Apps voor Ouders wil de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam graag een stap verder zetten. Hiervoor heeft de afgelopen maanden een haalbaarheidsstudie plaatsgevonden naar welke eigen datasets als open data beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, binnen welke grenzen (zoals privacygevoeligheid van bepaalde data), onder welke licentie deze data vrijgegeven zouden moeten worden en via welke weg de data ontsloten zouden kunnen worden.

  • School en Toekomst Datablogs

    LogoSenT
  • Onderwijs A tm Z
  • Aanmelden nieuwsbrief

    * = verplicht veld