Open Data

Wat is open data?

Open State heeft een publicatie uitgebracht: over open data. Het is een eerste inleiding voor mensen die meer willen weten over open data. Het hoe en waarom van open data wordt hierin besproken. De publicatie staat boordevol tips, beantwoordt ‘ja maars’, toont in 3 minuten de inspanningen die nodig zijn en de voordelen die benut kunnen worden en biedt een handige begrippenlijst.
De publicatie is ook te downloaden als PDF bestand en kan eenvoudig worden gelezen op een smartphone of iPad. Ook kunt u een gedrukt exemplaar bestellen voor uw organisatie. Neem daarvoor contact op met de Open State Foundation.

Wat is onderwijsdata?

Met onderwijsdata bedoelen we alle data die over onderwijs, scholen en leerlingen/studenten worden verzameld. Wij verstaan hier onder het vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO, ook wel basisonderwijs), voortgezet onderwijs (VO, ook wel middelbaar onderwijs), speciaal onderwijs (SO, SBO en VSO), middelbaar beroeps onderwijs (MBO), hoger onderwijs (HO), universitair onderwijs (WO) en volwassenenonderwijs.

Het gaat onder andere om management-informatie zoals de resultaten van onderwijsinstellingen, om financiële informatie, om (geanonimiseerde) toetsresultaten, om gegevens over leermiddelen en demografische gegevens.

Waarom moet deze data open zijn?

De overheid verzamelt een schat aan informatie. Die informatie gaat over burgers en wordt met belastinggeld verzameld, beheerd en gebruikt. De informatie is dus van iedereen. De Nederlandse overheid heeft daarom open data hoog op de digitale agenda gezet waarbij ze het beleid ‘open, tenzij’ voeren. Dit houdt in dat alle data open moeten zijn tenzij er een goede reden is om de gegevens gesloten te houden, zoals privacy gevoeligheid.

Met de enorme hoeveelheid data die de overheid verzamelt kunnen we ontzettend veel doen. We kunnen er informatie in vinden, patronen in herkennen, processen mee controleren en evalueren, lessen uit trekken en nog veel meer. De overheid kan en hoeft niet alle mogelijke waardevolle toepassingen voor burgers en publiek te bouwen. Door data vrij te geven kunnen burgers en het bedrijfsleven zelf aan de slag. Hack de Overheid en het team Open Onderwijs Data werken samen met overheden om data te ontsluiten, te experimenteren met open data en ruchtbaarheid te geven aan de beschikbare open data te geven. Het ontsluiten van informatie over het onderwijs door middel van zorgt voor een transparantere, effectievere en efficiëntere onderwijssector.

  • School en Toekomst Datablogs

    LogoSenT
  • Onderwijs A tm Z
  • Aanmelden nieuwsbrief

    * = verplicht veld