API

Open Onderwijs Data heeft een API ontwikkelt met data van verschillende instanties. Deze API biedt een infrastructuur om open onderwijsdata van  instellingen die met onderwijs te maken hebben te verzamelen, gezamenlijk doorzoekbaar te maken en hergebruik van deze gecombineerde datacollecties te ondersteunen. Deze API is hier te vinden.

Het project is volledig open source dat betekent dat als je kunt programmeren je de programmeercode kan inzien, kopiëren en hergebruiken. De code is te vinden op GitHub.

Waarom hebben wij deze API gemaakt?

Het initiatief Open Onderwijs Data zet zich in voor het open maken van gegevens over onderwijs zodat burgers, markt-partijen en overheden samen kunnen werken aan een transparante, efficiënte en effectieve onderwijssector.

Programmeurs kunnen op basis van open data apps bouwen waardoor mensen makkelijk een school, opleiding of werk kunnen vinden. Een voorbeeld hiervan is een app waarmee ouders bijvoorbeeld beter in staat zijn een passende school te kiezen voor hun kind, of een app waardoor studenten beter inzicht hebben in welke studies toegang geven tot welke arbeidsmarkten.

Binnen het netwerk Open Onderwijs Data waren verschillende programmeurs en data-journalisten bezig om data van de Inspectie van het Onderwijs te scrapen (een techniek waarbij een computerprogramma data ophaalt van een website) ten behoeve van hun apps of nieuws-items. Daarbij was niet altijd duidelijk hoe actueel de informatie was die zij ophaalden en gebruikten. Het is uiteraard belangrijk dat er met recente informatie wordt gewerkt. Het netwerk Open Onderwijs Data heeft daarom besloten samen met deze professionals de best mogelijke scrape-programma’s te ontwikkelen en samen één centrale open online database in te richten waarin heel precies wordt gedocumenteerd wanneer bepaalde data is opgehaald.

Welke data is er te vinden in de API?

In de API zijn datasets te vinden van DUO, Onderwijsinspectie, Vensters Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DANS. De datasets hebben vooral betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. De data wordt periodiek ververst.

Enkele voorbeelden van data die er in de API is te vinden:

  • Gegevens over het onderwijspersoneel

  • Gemiddelde cito-scores per school

  • Doorstroom basisschool naar middelbare school

Samenwerking nu en in de toekomst

Zowel het ministerie van OCW, als DUO als de Inspectie van het Onderwijs staat positief tegenover het vrijgeven van gegevens als open data. Zij werken samen met het Open Onderwijs Data initiatief om de data van de juiste context te voorzien.

Open Onderwijs Data stimuleert bezitters van gegevens over onderwijs om deze als open data te onsluiten. Zo hebben SchoolInfo, Studielink, Accreditatie-organisaties en het College voor Toetsen en Examens grote hoeveelheden data die nog niet publiekelijk toegankelijk is.

  • School en Toekomst Datablogs

    LogoSenT
  • Onderwijs A tm Z
  • Aanmelden nieuwsbrief

    * = verplicht veld