Arbeidsmarktontwikkelingen volgen met CBS

Het CBS heeft diverse interessante datasets op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Het gaat hier om ontwikkelingen op het gebied van vacatures, banen en lonen. In dit datablog worden een drietal datasets besproken die goed gebruikt kunnen worden voor de Challenge School en Toekomst.

Goed om te weten is dat het CBS de SBI 2008 indeling hanteert. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze indeling groepeert bedrijven op hoofdactiviteit.   Zo kan er eenvoudig per sector worden bekeken hoe het er voor staat met de arbeidsmarkt.

Vacatures

Wil jij een overzicht van openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Gebruik dan de dataset “Vacatures naar SBI 2008” De dataset is op het moment van schrijven actueel tot het derde kwartaal van 2014. In februari 2015 is de informatie van het kwartaal van 2014 beschikbaar. Deze dataset geeft totalen. Daarnaast zijn er ook datasets beschikbaar die uitgesplitst zijn naar vacatures bij particuliere bedrijven en vacatures bij de overheid en het onderwijs.

De dataset heeft een vijftal relevante velden. In het veld “Bedrijfskernmerken” staat de SBI 2008 code. Aan deze code kan dus de hoofdactiviteit worden afgeleid. In het veld “Perioden” staat het jaartal en het kwartaal waar de data betrekking op heeft. Het veld “OpenstaandeVacatures_1” geeft aan hoeveel vacatures er open stonden aan het eind van het kwartaal. “OntstaneVacatures_2” geeft aan hoeveel vacatures er over een kwartaal zijn ontstaan. Het jaarcijfers is een gewogen gemiddelde over alle kwartalen. Het laatste veld, “VervuldeVacatures_3”, geeft aan hoeveel vacatures zijn vervuld of zijn vervallen. Deze getallen zijn in duizendtallen.

Als voorbeeld kan met deze data dus op SBI 2008 code 389100 – Horeca – worden bekeken hoeveel vacatures er in kwartaal 3 in 2014 waren. Ook kan er een trend worden geschetst: komen er veel vacatures bij? Of juist niet? Blijven er veel vacatures onvervuld? Is er dus sprake van schaarste? Deze informatie kan waardevol zijn bij het adviseren van een net afgestudeerde bij het nemen van zijn eerste carrièrestap.

Salaris

Ook In de dataset “Banen en lonen” kan er naar onderwijsniveau, leeftijd en SBI2008 het bruto salaris bekeken worden. De dataset wordt één keer in de vier jaar ververst. De dataset is helaas sterk verouderd: de huidige data gaat over 2010. Een nieuwe update  wordt pas weer gegeven gegeven in 2016 over het peiljaar 2014. Ook  zijn er naast deze dataset ook op baankenmerken en beroepsniveau de brutolonen bekend in aparte datasets.

De dataset bestaat uit de variabelen “Geslacht”, “Persoonskenmerken”, “Bedrijfstakken SBI2008” en “Perioden.” Ook wordt er in “BanenVanWerknemers_1” vastgelegd hoeveel arbeidscontracten er zijn. Waar het allemaal om gaat is natuurlijk het “BrutoUurloon_2” waar in euro’s het maandloon gedeeld door het aantal gewerkte uren is weergeven: ofwel het bruto uurloon.

Geslacht is ingedeeld in drie categorieën: man, vrouw en beide. Dit wordt weergegeven in een numerieke code. Bij persoonskenmerken gaat het om etniciteit maat ook om leeftijd, ingedeeld in leeftijdscategorieën. Ook hier gaat het weer om een numerieke weergave. Het onderwijsniveau is opgedeeld in een drietal categorieën, alleen wederom gekoppeld aan een code.  Het gaat om lager, middelbaar (minimaal  havo/vwo of mbo niveau 2) of hoger onderwijs (hbo en wo). Ook is hier weer een categorie met alle schoolniveaus gecombineerd. Het aantal contracten (keer duizend) staat in het veld “BanenVanWerknemers_1”.

De combinatie van demografische en salarisgegevens kunnen bijdragen bij het vaststellen of een salaris wel marktconform is. Ook kunnen deze gegevens bijdragen een analyse naar de sector:  hoeveel mensen zijn er werkzaam van een bepaalde leeftijdscategorie in sector? In welke sector zijn er relatief weinig vrouwen werkzaam? In welke sector is er veel variatie in het salaris tussen man en vrouw?

Arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktvolume wordt gevormd uit het aantal  werkzame personen, het aantal banen, en het gewerkte aantal uren per jaar. Dit is uitgesplitst naar bedrijfstakken en  geslacht. De dataset beslaat zowel zelfstandige als werknemers (“TypeWerkenden”) over de periode 1995 – 2013. Na afloop van het verslagjaar worden na 6, 18 en 30 maanden respectievelijk de voorlopige, nader voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd.

De dataset is ook per kwartaal uitgesplitst. Deze set wordt dan wel seizoen gecorrigeerd. Voor deze dataset is kwartaal 3 al beschikbaar. Wel moet worden opgelet dat het hier gaat om zogeheten flashramingen: voor meer betrouwbare statistiek moet de definitieve jaarraming worden afgewacht.

De data omvat deels dezelfde variabelen als eerder besproken sets als “Geslacht”, “BedrijfstakkenBranchesSBI2008” en “Perioden”. Bij “WerkzamePersonen_1” gaat het om het aantal werkende personen (keer duizend) werkzaam. Bij “Banen_2” gaat het om het aantal banen (keer duizend). “Arbeidsjaren_3” is het aantal FTE (keer duizend) actief. ”GewerkteUren_4” houdt het totaal van gewerkte uren in (dus afwezigheid wegens verlof en ziekte en dergelijk wordt niet meegerekend).

Deze data is vooral een thermometer in de arbeidsmarkt. Je kan met deze data zien hoeveel mensen voor hoeveel uur in een bepaalde sector werken. Zo kan snel worden geconstateerd of het een sector is met veel kansen of een sector is waar het slechter gaat.

Meer data in de API

Dit is slechts een greep van de data uit het Open Data portaal van het CBS. Er is naast deze datasets nog meer data beschikbaar op deze terreinen: veelal toegespitst op specifieke groepen.

Dit bericht is geplaatst in Datablog, School en Toekomst. Bookmark de permalink. Plaats een reactie of laat een trackback achter: Trackback URL.

Plaats een reactie

Uw e-mail wordt nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

U mag deze HTML-elementen en attributen gebruiken <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  • School en Toekomst Datablogs

    LogoSenT
  • Onderwijs A tm Z
  • Aanmelden nieuwsbrief

    * = verplicht veld